ขอนแก่น
# หัวข้อ วันที่
33 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564
34 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564
35 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564
36 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564
37 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564
38 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564
39 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564
40 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564