สระแก้ว
# หัวข้อ วันที่
33 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
34 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 29 เมษายน 2564
35 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 11 กุมภาพันธ์ 2564
36 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 11 กุมภาพันธ์ 2564
37 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564
38 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 18 มกราคม 2564