ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
33 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนกลาง) 03 สิงหาคม 2565
34 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 20 กรกฎาคม 2565
35 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 19 กรกฎาคม 2565
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 05 กรกฎาคม 2565
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 06 มิถุนายน 2565
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 11 พฤษภาคม 2565
39 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 26 เมษายน 2565
40 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 18 เมษายน 2565