ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 09 กรกฎาคม 2564
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 05 กรกฎาคม 2564
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 09 มิถุนายน 2564
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 07 มิถุนายน 2564
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 12 พฤษภาคม 2564
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 05 พฤษภาคม 2564
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 30 เมษายน 2564
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 23 เมษายน 2564