แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565
# หัวข้อ วันที่
33 พรรคพลังธรรมใหม่ 07 กรกฎาคม 2564
34 พรรคไทยธรรม 07 กรกฎาคม 2564
35 พรรคไทยศรีวิไลย์ 07 กรกฎาคม 2564
36 พรรครวมพลังประชาชาติไทย 07 กรกฎาคม 2564
37 พรรคสยามพัฒนา 07 กรกฎาคม 2564
38 พรรคเพื่อคนไทย 07 กรกฎาคม 2564
39 พรรคพลังปวงชนไทย 07 กรกฎาคม 2564
40 พรรคพลังไทยรักไทย 07 กรกฎาคม 2564