การเลือกตั้ง อบต.
# หัวข้อ วันที่
33 ควฉ. 66/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
34 ควฉ. 72/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
35 ควฉ. 68/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
36 ควฉ. 46/2565 เรื่อง การเลือกตั้ง ส.อบต.หนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 11 มกราคม 2565
37 ควฉ. 44/2565 เรื่อง การเลือกตั้ง ส.อบต.นาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 11 มกราคม 2565
38 ควฉ. 43/2565 เรื่อง การเลือกตั้ง ส.อบต.แหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ม.107 และ ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 11 มกราคม 2565
39 ควฉ. 15/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (ม.65 (1) (2) และ (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 มกราคม 2565
40 ควฉ. 18/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (ม.50 (4) และ ม.39 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 มกราคม 2565