การเลือกตั้งเทศบาล
# หัวข้อ วันที่
33 ควฉ. 97/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
34 ควฉ. 101/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
35 ควฉ. 93/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
36 ควฉ. 91/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
37 ควฉ. 55/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และนายกเทศบาลเมืองตะลุบัน (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
38 ควฉ. 59/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
39 ควฉ. 61/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำจืด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และนายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืด (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565
40 ควฉ. 56/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565