คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
33 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ พ้นจากตำแหน่ง (82/2558) 14 กรกฎาคม 2559
34 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ้นจากตำแหน่ง (30/2558) 14 กรกฎาคม 2559
35 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ (24/2558) 14 กรกฎาคม 2559
36 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (22/2558) 14 กรกฎาคม 2559
37 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (23/2558) 14 กรกฎาคม 2559
38 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พ้นจากตำแหน่ง (18/2558 14 กรกฎาคม 2559
39 คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (19/2558) 14 กรกฎาคม 2559
40 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พ้นจากตำแหน่ง (17/2558) 14 กรกฎาคม 2559