คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
33 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ (24/2558) 14 กรกฎาคม 2559
34 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (22/2558) 14 กรกฎาคม 2559
35 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (23/2558) 14 กรกฎาคม 2559
36 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พ้นจากตำแหน่ง (18/2558 14 กรกฎาคม 2559
37 คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (19/2558) 14 กรกฎาคม 2559
38 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พ้นจากตำแหน่ง (17/2558) 14 กรกฎาคม 2559
39 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร พ้นจากตำแหน่ง 14 กรกฎาคม 2559
40 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง (13/2558) 14 กรกฎาคม 2559