ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud (Adobe CC) จำนวน 7 SEAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิถุนายน 2565
42 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่องมุ่งสู่สากลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มิถุนายน 2565
43 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิถุนายน 2565
44 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมถังต้มน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ Seagull รุ่น 314829 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0208-8-2556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิถุนายน 2565
45 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมถังต้มน้ำไฟฟ้า ยี่ห้อ หัวม้าลาย รุ่น ADVANCE lll หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0208-6-2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิถุนายน 2565
46 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) จำนวน 150 ชุด รวม 2 มื้อ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2565
47 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2565
48 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2565