คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
41 คำวินิจฉัยที่ 9/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก 19 มีนาคม 2563
42 คำวินิจฉัยที่ 231/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดแพร่ 18 มีนาคม 2563
43 คำวินิจฉัยที่ 26/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสมุทรปราการ 18 มีนาคม 2563
44 คำวินิจฉัยที่ 15/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสมุทรปราการ 18 มีนาคม 2563
45 คำวินิจฉัยที่ 12/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ 18 มีนาคม 2563
46 คำวินิจฉัยที่ 24/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 17 มีนาคม 2563
47 คำวินิจฉัยที่ 239/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร 17 มีนาคม 2563
48 คำวินิจฉัยที่ 223/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร 17 มีนาคม 2563