ข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
41 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมีนาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
42 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมกราคม 2562 01 ตุลาคม 2562
43 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนธันวาคม 2561 25 กันยายน 2562
44 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 25 กันยายน 2562
45 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนตุลาคม 2561 25 กันยายน 2562
46 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกันยายน 2561 25 กันยายน 2562
47 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนสิงหาคม 2561 25 กันยายน 2562
48 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 25 กันยายน 2562