ประกาศผลการเลือกตั้ง
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
41 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.สุพรรณบุรี (เลือกตั้งเื่มื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557
42 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.สุราษฎร์ธานี (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557
43 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.เพชรบุรี (เลือกตั้งเื่มื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557
44 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.นครศรีธรรมราช (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557) 26 เมษายน 2557
45 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ภูเก็ต (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557) 26 เมษายน 2557
46 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ตรัง (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557) 20 เมษายน 2557
47 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.นครศรีธรรมราช (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557) 20 เมษายน 2557
48 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ปทุมธานี (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557) 20 เมษายน 2557