คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
49 คำวินิจฉัยที่ 23/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 17 มีนาคม 2563
50 คำวินิจฉัยที่ 147/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ 16 มีนาคม 2563
51 คำวินิจฉัยที่ 8/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตเลือกตั้งที่ 2จังหวัดสุโขทัย 16 มีนาคม 2563
52 คำวินิจฉัยที่ 32/2563 เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2563
53 คำวินิจฉัยที่ 27/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสมุทรปราการ 13 มีนาคม 2563
54 คำวินิจฉัยที่ 230/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 18 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดชลบุรี และเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 มีนาคม 2563
55 คำวินิจฉัยที่ 241/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี 11 มีนาคม 2563
56 คำวินิจฉัยที่ 243/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงราย 11 มีนาคม 2563