ข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
49 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมิถุนายน 2561 25 กันยายน 2562
50 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 25 กันยายน 2562
51 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนเมษายน 2561 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 25 กันยายน 2562
52 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมีนาคม 2561 25 กันยายน 2562
53 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 25 กันยายน 2562
54 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมกราคม 2561 25 กันยายน 2562
55 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนธันวาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2561
56 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 14 พฤศจิกายน 2561