แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - เพิ่มเติม) 22 กุมภาพันธ์ 2564
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
51 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 มกราคม 2564
52 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 มกราคม 2564
53 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11 พฤศจิกายน 2563
54 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดพิมพ์คู่มือฯ 20,000 เล่ม) 16 กันยายน 2563
55 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดพิมพ์คู่มือฯ 20,000 เล่ม) 16 กันยายน 2563
56 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดพิมพ์คู่มือฯ 50,000 เล่ม) 16 กันยายน 2563