คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
57 คำวินิจฉัยที่ 211/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนนทบุรี 11 มีนาคม 2563
58 คำวินิจฉัยที่ 225/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นครปฐม 11 มีนาคม 2563
59 คำวินิจฉัยที่ 14/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 10 มีนาคม 2563
60 คำวินิจฉัยที่ 226/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร 10 มีนาคม 2563
61 คำวินิจฉัยที่ 234/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 มีนาคม 2563
62 คำวินิจฉัยที่ 200/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม 09 มีนาคม 2563
63 คำวินิจฉัยที่ 4/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชุมพร 09 มีนาคม 2563
64 คำวินิจฉัยที่ 3/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร 05 มีนาคม 2563