คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
57 คำวินิจฉัยที่ 426/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอศรีธาตุ 07 มิถุนายน 2564
58 คำวินิจฉัยที่ 424/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 07 มิถุนายน 2564
59 คำวินิจฉัยที่ 418/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 3 07 มิถุนายน 2564
60 คำวินิจฉัยที่ 422/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างดินแดน เขตเลือกตั้งที่ 4 07 มิถุนายน 2564
61 คำวินิจฉัยที่ 423/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 07 มิถุนายน 2564
62 คำวินิจฉัยที่ 421/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน เขตเลือกตั้งที 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 มิถุนายน 2564
63 คำวินิจฉัยที่ 419/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 3 07 มิถุนายน 2564
64 คำวินิจฉัยที่ 420/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 8 07 มิถุนายน 2564