แผนปฏิบัติการของพรรคการเมือง ที่ได้รับเงินจัดสรรฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
# หัวข้อ วันที่
57 002 - พรรคประชากรไทย 16 ตุลาคม 2562
58 001 - พรรคประชาธิปัตย์ 16 ตุลาคม 2562