ข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
57 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนตุลาคม 2560 14 พฤศจิกายน 2561
58 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกันยายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560
59 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 14 พฤศจิกายน 2560
60 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 14 พฤศจิกายน 2560
61 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมิถุนายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560
62 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 14 พฤศจิกายน 2560
63 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนเมษายน 2560 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 14 พฤศจิกายน 2560
64 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมีนาคม 2560 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 14 พฤศจิกายน 2560