ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
65 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
66 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
67 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาการจัดซื้อแฟ้มเอกสาร ขนาด 3 นิ้ว No.120F จำนวน 250 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
68 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 1000 ml ยี่ห้อ BABY CARE กลิ่น GAG (สีส้ม) จำนวน 250 แกนลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
69 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 8 กม 3999 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2565
70 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาการจัดซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 แบบตรวจหาเชื้อแอนติเจนในสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก ประเภท Antigen Test Kit จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2565
71 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2565
72 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำชุดใส่บาตรอาหารแห้ง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2565