ข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
65 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560
66 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมกราคม 2560 31 มกราคม 2560
67 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2559
68 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 30 พฤศจิกายน 2559
69 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนตุลาคม 2559 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 31 ตุลาคม 2559
70 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกันยายน 2559 (ไม่มีข้อมูลผู้บริจาค) 30 กันยายน 2559
71 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนสิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559
72 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกรกฎาคม 2559 31 กรกฎาคม 2559