แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01 กรกฎาคม 2563
66 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิถุนายน 2563
67 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิถุนายน 2563
68 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิถุนายน 2563
69 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดทำเข็มกิตติมศักดิ์ฯ) 27 พฤษภาคม 2563
70 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 เมษายน 2563
71 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) (เพิ่มเติม) 05 มีนาคม 2563
72 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น) 04 กุมภาพันธ์ 2563