ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud (Adobe CC) จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
10 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างทำป้าย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
11 ประกาศผุ็ที่ได้รับคัดเลือกการจ้างจัดพิมพ์คู่มือ การจัดสรร การใช้จ่าย การรายงานและการตตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2563 08 พฤษภาคม 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ(office Automation) กิจกรรมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤษภาคม 2563
13 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการาเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2563
14 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserColor M551 จำนวน 1 เตรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2563
15 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ HP รุ่น 14-bs044tx จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2563
16 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อ Harddisk สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex 990 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2563