ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
9 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2562
10 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารประจำห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ห้องสมุดกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ตุลาคม 2562
11 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดกลางและนิทรรศการประชาธิปไตย (ห้องสมุดกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ตุลาคม 2562
12 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และวารสารรายสัปดาห์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 01 ตุลาคม 2562
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสารสนเทศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562
16 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 24 ราย) 30 กันยายน 2562