ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
9 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB2085 CXW หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0305-7-2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแอปพลิเคชันฉลาดเลือก (Smart Vote) ในการเลือกตั้ง ส.ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2565
11 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet CP-2025 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0402-6-2555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2565
12 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อของที่ระลึก และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2565
13 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างเช่าสถานที่และเครื่องเสียง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2565
14 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2565
15 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร พนักพิงสูง จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2565
16 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C310dn หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0402-121-2554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2565