ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
9 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 6 นักจัดการทั่วไป 20 กรกฎาคม 2564
10 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคล 20 กรกฎาคม 2564
11 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 20 กรกฎาคม 2564
12 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 3 นิติกร 20 กรกฎาคม 2564
13 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 2 พนักงานสืบสวนฯ 20 กรกฎาคม 2564
14 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งที่ 1 พนักงานการปฏิบัติการ 20 กรกฎาคม 2564
15 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 20 กรกฎาคม 2564
16 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานฯ 28 มกราคม 2564