ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
9 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 19 กรกฎาคม 2562
10 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เฉพาะราย) 19 กรกฎาคม 2562
11 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 12 กรกฎาคม 2562
12 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) 17 พฤษภาคม 2562
13 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำหน่งนิติกร ไปรายงานตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 13 พฤษภาคม 2562
14 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อการขึ้นบัญชีฯ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 03 พฤษภาคม 2562
15 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 30 เมษายน 2562
16 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาค ค. ในการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 17 เมษายน 2562