คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
9 คำวินิจฉัยที่ 152/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 16 กันยายน 2562
10 คำวินิจฉัยที่ 151/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดลพบุรี 16 กันยายน 2562
11 คำวินิจฉัยที่ 149/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ 09 กันยายน 2562
12 คำวินิจฉัยที่ 148/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 17 กรุงเทพมหานคร 09 กันยายน 2562
13 คำวินิจฉัยที่ 146/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก 09 กันยายน 2562
14 คำวินิจฉัยที่ 145/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี 09 กันยายน 2562
15 คำวินิจฉัยที่ 144/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช 09 กันยายน 2562
16 คำวินิจฉัยที่ 143/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดยะลา 26 สิงหาคม 2562