คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
9 ควฉ. 1443/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง (ม.119 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 พฤศจิกายน 2565
10 ควฉ. 1429/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 ตุลาคม 2565
11 ควฉ. 1431/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 ตุลาคม 2565
12 ควฉ. 1423/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม (ม.34 และ ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 ตุลาคม 2565
13 ควฉ. 1415/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (ม.34 และม.65(1)(2)(5) และม.69 และม.70 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565
14 ควฉ. 1414/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565
15 ควฉ. 1416/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมืองครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ม.64 (5) และม.65(5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565
16 ควฉ. 1413/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565