รวมถาม-ตอบเลือกตั้งท้องถิ่น
# หัวข้อ วันที่
9 บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ได้แก่บุคคลใด 12 ตุลาคม 2563
10 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 12 ตุลาคม 2563
11 บุคคลใดที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 12 ตุลาคม 2563
12 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 12 ตุลาคม 2563
13 จะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. วันไหน 12 ตุลาคม 2563
14 สมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ตาม คำสั่ง คสช. ลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้หรือไม่ 12 ตุลาคม 2563
15 สมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ที่อยู่ในตำแหน่งตามคำสั่ง คสช. พ้นตำแหน่งเมื่อใด 12 ตุลาคม 2563
16 ทำไมจึงให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 12 ตุลาคม 2563