ประกาศผลการเลือกตั้ง
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
9 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 3) (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) 13 กรกฎาคม 2559
10 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.กระบี่ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557) 25 พฤษภาคม 2557
11 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557) 25 พฤษภาคม 2557
12 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) 24 พฤษภาคม 2557
13 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.พัทลุง (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) 24 พฤษภาคม 2557
14 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.กระบี่ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557) 18 พฤษภาคม 2557
15 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ตรัง (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557) 18 พฤษภาคม 2557
16 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.นครปฐม (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557) 18 พฤษภาคม 2557