ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 30 มกราคม 2566
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 30 มกราคม 2566
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 30 มกราคม 2566
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 30 มกราคม 2566
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 30 มกราคม 2566
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 30 มกราคม 2566
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 30 มกราคม 2566
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 30 มกราคม 2566