ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 เมษายน 2565
13 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 18 เมษายน 2565
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
15 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 18 เมษายน 2565
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565