กาฬสินธุ์
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 17 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 27 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 27 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564