ขอนแก่น
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
13 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 21 ธันวาคม 2564