ตรัง
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564