นครปฐม
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 21 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 17 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 17 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 21 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 21 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 21 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 21 ธันวาคม 2564