ปัตตานี
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รอบ 1 (เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รอบ 1 20 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี รอบ 1 20 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รอบ 1 20 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รอบ 1 20 ธันวาคม 2564