พังงา
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา 29 เมษายน 2564
15 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 11 กุมภาพันธ์ 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 20 มกราคม 2564