ร้อยเอ็ด
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ เกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 18 มกราคม 2565
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 17 มกราคม 2565
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 17 มกราคม 2565
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 17 มกราคม 2565