สมุทรปราการ
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 14 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 14 ธันวาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 14 ธันวาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 14 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 14 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 19 ตุลาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 พฤษภาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 22 เมษายน 2564