สมุทรสาคร
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 01 พฤศจิกายน 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 29 เมษายน 2564
12 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 05 กุมภาพันธ์ 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 14 มกราคม 2564