อุตรดิตถ์
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 31 ธันวาคม 2564
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 02 สิงหาคม 2564
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 05 พฤษภาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 19 กุมภาพันธ์ 2564
14 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 17 กุมภาพันธ์ 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 17 กุมภาพันธ์ 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 15 มกราคม 2564