อุทัยธานี
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี(เพิ่มเติม) 17 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี(เพิ่มเติม) 17 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 21 ธันวาคม 2564
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 21 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 21 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 21 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 21 ธันวาคม 2564