สระบุรี
# หัวข้อ วันที่
9 ผลการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
10 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
11 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
12 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
13 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564
14 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 20 ธันวาคม 2564
15 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 20 ธันวาคม 2564
16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 20 ธันวาคม 2564