แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565
# หัวข้อ วันที่
9 พรรคอนาคตไทย 07 กรกฎาคม 2564
10 พรรคภูมิใจไทย 07 กรกฎาคม 2564
11 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 07 กรกฎาคม 2564
12 พรรคประชาสามัคคี 07 กรกฎาคม 2564
13 พรรคประชาธิปไตยใหม่ 07 กรกฎาคม 2564
14 พรรคพลังชล 07 กรกฎาคม 2564
15 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 07 กรกฎาคม 2564
16 พรรคพลังสหกรณ์ 07 กรกฎาคม 2564