การเลือกตั้ง อบต.
# หัวข้อ วันที่
9 ควฉ. 249/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มีนาคม 2565
10 ควฉ. 229/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 มีนาคม 2565
11 ควฉ. 227/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 มีนาคม 2565
12 ควฉ. 191/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 มีนาคม 2565
13 ควฉ. 196/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ม.50 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 มีนาคม 2565
14 ควฉ. 175/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
15 ควฉ. 177/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ม.101 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
16 ควฉ. 162/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 กุมภาพันธ์ 2565