การเลือกตั้ง อบจ.
# หัวข้อ วันที่
9 ควฉ. 111/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ม.111 พรป.พรรคการเมือง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2560) 07 กุมภาพันธ์ 2565
10 ควฉ. 92/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
11 ควฉ. 87/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองนนทบุรี เขตเลือกตั้งที 31 มกราคม 2565
12 ควฉ. 82/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอสัตหีบ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ม.101 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
13 ควฉ. 80/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ม.65 (1) และ ม.119 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
14 ควฉ. 79/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (5) ม.69 และ ม.118 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
15 ควฉ. 85/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเหล่าเสือโก้ก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
16 ควฉ. 88/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565