หนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 23
โดย admin 06 มิถุนายน 2564
ขยายตัวอักษร :

หนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 23 ภายใต้แนวคิด "ECT Transformation สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ" โดยหนังสือประกอบไปด้วย

- สารจากคณะกรรมการการการเลือกตั้ง
- สารจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สารจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
- บทความเรื่อง ECT Transformation สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ
- บทความเรื่อง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
- บทความเรื่อง มุ่งสู่อนาคตด้วยความเป็นเลิศทางดิจิทัล
- ภาพกิจกรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 23
หนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 23 ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 9495 ครั้ง