เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดการอบรมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.)
โดย PR ECT 28 ตุลาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) ในภารกิจการสืบสวน ไต่สวนและการดำเนินคดี และพบปะ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานภารกิจการสืบสวน และไต่สวน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เข้าชมทั้งหมด 124 ครั้ง