กกต. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 06 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :

                   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

                    สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่เพราะเหตุตามมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๘ จังหวัด ๑๒๐ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสตูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้

                   ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่   ๙ มกราคม ๒๕๖๕ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ

เข้าชมทั้งหมด 1722 ครั้ง