ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง หน่วยแรก ณ หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร
โดย PR ECT 16 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง หน่วยแรก ณ หน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.วิรุฬห์  สุวรรณวงศ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพรว่าที่ร้อยโทสมชาย  เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร/ประธานกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 นายประมูล  อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  นายณรงค์  หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร นายวีระ  ยี่แพร ผู้ตรวจการ นางสาวจันทิมา  พันธมนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยก่อนการเปิดหีบเลือกตั้ง ได้ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และลงพื้นที่สังเกตการณ์การลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งอื่น ภายในเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เข้าชมทั้งหมด 146 ครั้ง