ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โดย PR ECT 16 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายทรงศักดิ์  ลิ่มศิลา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด  นางสาวจันทิมา  พันธมนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์
เข้าชมทั้งหมด 92 ครั้ง