ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2565
โดย PR ECT 19 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

เข้าชมทั้งหมด 105 ครั้ง