กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย PR ECT 20 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 20 มกราคม 2565 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบปะหารือกับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและปัญหา อุปสรรค การจัดการเลือกตั้ง โดยมี นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายฉลองฤทธิ์ ศรีสูงเนินรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชมทั้งหมด 112 ครั้ง