รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย PR ECT 20 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ครั้งแรก) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 183 ครั้ง