รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล สำหรับพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย PR ECT 25 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล สำหรับพนักงาน ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ digital OECT ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการนี้นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
เข้าชมทั้งหมด 135 ครั้ง